Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
May 01, 2024
โครงการประกวดภาพถ่าย “มหานครมุมมองใหม่” ผ่านมุมมอง 4 หัวข้อ

เพราะ "กรุงเทพมหานคร" คือเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต มนต์เสน่ห์ทางศิลปะวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งกล้องถ่ายภาพจะทำหน้าที่เป็นนักสำรวจ และภาพถ่ายจะเป็นสิ่งยืนยันและบอกเล่าความเป็นไปของเมืองรวมถึงพาผู้ที่ไม่เคยพบเห็นให้ได้พบเห็น 

ในโอกาสนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้สนับสนุน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์), มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเพื่อบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของกรุงเทพฯ หรือ เป็นการนำเสนอมุมมองสร้างสรรค์ในทุกเขตของกรุงเทพฯ ในแบบของคุณ กับโครงการประกวดภาพถ่าย “มหานครมุมมองใหม่” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งสี่หัวข้อ จะถูกนำมาจัดแสดงในพื้นที่งาน BKK EXPO 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2567 ณ สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะสุดฮิปใจกลางกรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โจทย์ “มหานครมุมมองใหม่” แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

 1. เมืองสร้างสรรค์ : ภาพถ่าย Street Photography ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 2. เมืองสะดวกสบาย : ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวกับ การคมนาคมขนส่ง ทางเท้า สะพานลอย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 3. เมืองสุขกาย สุขใจ : ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวกับ พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. เมืองสวยงาม : ภาพถ่าย Cityscape ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

เปิดรับภาพจากกล้องดิจิตอลทุกชนิด กล้องฟิล์ม ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (ไม่รับภาพถ่ายจากโดรน) โดยผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบรับภาพออนไลน์ง่าย ๆ ของสมาคมฯ 
 
รางวัลในแต่ละหัวข้อ  

 • รางวัลชนะเลิศ : 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 180,000 บาท 

 


 
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ / ประกาศผลการตัดสิน : 

 • ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ 
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.) 
 • ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเปิดให้สาธารณชนร่วมสังเกตุการณ์และร้องเรียน รวมถึงประกาศผลการตัดสินภายในเดือนมิถุนายน 2567 ผ่านทาง rpst.or.th 
 • หมายเหตุ : วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด : 

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ 
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ 
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด 
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ต้องไม่มีขอบขาวหรือสีอื่นและไม่ปรากฎลายน้ำบนภาพ
 7. สามารถใช้ “กล้องที่บันทึกภาพดิจิตอลทุกชนิด” อาทิ DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder, Compact, Action Camera ฯลฯ  กล้องบรรจุฟิล์ม หรือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
 8. ไม่รับภาพถ่ายจากโดรน 
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง กล้องที่บันทึกภาพดิจิตอล ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 10. ไฟล์ภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ต้นฉบับขนาดใหญ่ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 11. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 12. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 6,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 13. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดการประกวดอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุด รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวม ทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ 
 15. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด 
 17. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง 
 18. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ ทางหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ TV เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดการประกวดให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงาน และจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้ 
 19. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 20. คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใด ๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำ เพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 21. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคล หากต้องการขอข้อมูลหรือหลักฐานการได้มาของภาพเพิ่มเติม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้ 
 22. คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 23. คณะผู้จัดการประกวด และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 
 24. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : rpst.info@gmail.com